Fisher's Family Farm

วันที่: 13 December 10 - อ่าน: 38316 - หมวดหมู่: Other Games
Fisher's Family Farm ในเกมส์นี้เราจะได้ทำฟาร์มเลี้ยงปลากับ Marissa สาวน้อยเจ้าของฟาร์ม เราจะได้เดินทางไปทั่วโลกและได้เลี้ยงปลานานาชนิดจากทั่วโลก ลักษณะของเกมส์นี้จะคล้ายกับเกมส์ตระกูล Farm Frenzy ซึ่งเราจะต้องเลี้ยงปลาแล้วเกี่ยวกับผลผลิตที่ได้จากปลา หลังจากนั้นก็ทำการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และทำการขายสะสมเงินเพื่ออัพเกรดอุปกรณ์ต่างๆ ในฟาร์ม นับว่าเป็นเกมส์เล่นสนุกๆ เพลินๆ ดีครับ

ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ