Farm Frenzy 3: Ice Age

วันที่: 6 April 10 - อ่าน: 67595 - หมวดหมู่: Adventure Games, Puzzle Games
Farm Frenzy 3: Ice Age เป็นเกมส์ที่ผู้เล่นต้องทำฟาร์มเลิ้ยงสัตว์แล้วพัฒนาฟาร์มให้เติบโตตามเป้าหมายที่กำหนดภายในเวลาที่กำหนด ในภาคนี้เราจะได้เลี้ยงสัตว์ในขั้วโลกเหนือซึ่งมีทั้ง นกแพนกวิน, สิงโตทะเล, ช้างแมมมอส เกมส์นี้ผู้เล่นจะต้องวางแผนให้รอบคอบว่าจะพัฒนาอะไรก่อนหรือหลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ นับว่าเป็นเกมส์ที่ช่วยพัฒนาการวางแผนได้ดีทีเดียวครับ

ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ