Jewel Charm

วันที่: 10 June 10 - อ่าน: 10540 - หมวดหมู่: Puzzle Games
Jewel Charm เป็นเกมส์ที่เราจะต้องช่วยเจ้าหญิงต่อมงกุฏให้สมบูรณ์เพื่อให้เจ้าหญิงจะได้เข้าร่วมงานแต่งงานให้ทันเวลา ในเกมส์นี้จะมีชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกมส์กำหนดให้ เราจะต้องใช้ชิ้นส่วนเหล่านี้จัดเรียงในพื้นที่ที่เกมส์กำหนดเป็นรูปต่างๆ ให้เต็มพื้นที่ก่อนเวลาที่กำหนด

ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ