Bus Driver

วันที่: 4 August 11 - อ่าน: 57718 - หมวดหมู่: Sports Games
Bus Driver ในเกมส์นี้เราจะได้ฝึกงานเพื่อเป็นนักขับรถโดยสารที่ดีกัน เราจะได้เริ่มงานในเมืองอันสวยงาม สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือขับรถโดยสารไปตามเส้นทางที่กำหนด โดยเราจะต้องปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถส่งผู้โดยสารถึงที่หมายโดยปลอดภัยและตรงเวลา เมื่อเราสามารถปฏิบัติงานได้ดีก็จะมีการได้เลือนขั้นและได้ไปขับรถชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ประจำทาง, รถโรงเรียน, รถทัวร์, รถทัวร์สองชั้น, หรือแม้กระทั่งรถขนส่งนักโทษ!

GabCab

วันที่: 27 August 10 - อ่าน: 20643 - หมวดหมู่: Other Games
GabCab เป็นเกมส์บริหารและจัดการบริษัทที่ให้บริการรถแท็กซี่เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เป้าหมายของเกมส์คือการให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้บริการการขนส่ง โดยแรกๆ เราอาจจะต้องไปบริการลูกค้าด้วยตัวเอง สะสมทิปที่ลูกค้าให้เป็นพิเศษเพื่อใช้ในการอัพเกรดรถแท็กซี่ เมื่อเราสะสมเงินได้จำนวนหนึ่ง จะทำให้เราสามารถจ้างรถลีโมเพื่อบริการลูกค้าระดับ VIP หรือจ้างรถบัสเพื่อบริการลูกค้ากรุ๊ปทัวร์ นับว่าเป็นเกมส์วางแผนบริหารเวลาที่สนุกเพลิดเพลิน แถมภาคกราฟฟิคก็เป็นการ์ตูนน่ารักๆ น่าเล่นทีเดียวครับ

ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2019. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ