Campgrounds

วันที่: 27 April 12 - อ่าน: 36772 - หมวดหมู่: Arcade Games
Campgrounds เราและ Addie ได้ร่วมมือกันก่อตั้งบริษัทนำเที่ยว ซึ่งเราได้รับหน้าที่ในการปรับปรุงสถานที่รกร้างให้กลายเป็นที่ตั้งแคมป์แนวรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งระหว่างการสร้างแคมป์เราก็ต้องหาจุดสมดุลย์ระหว่างธรรมชาติและความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้ เกมส์นี้ก็เป็นเกมส์แนวบริหารเวลาซึ่งเราจะต้องทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด โดยในตัวเกมส์ก็มีการสอดแทรกความคิดเกี่ยวกับการรักษาธรรมชาติไว้ได้น่าสนใจทีเดียว

ดาวน์โหลดดีดี! คือศูนย์รวมดาวน์โหลดโปรแกรมและเกมส์ฟรี แหล่งโหลดซอฟแวร์ดีดี โหลดใช้กันฟรีๆ
Copyright © 2008 - 2018. All right reserved. Best viewed on 1024 x 768 resolutions. นโยบายส่วนบุคคล
ดาวน์โหลดดีดี! ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ